Tere!
Tagasiside täitmine võtab Sinult 2 minutit. Tänu Sinu tagasisidele saame koguda vajalikku infot, et täiendada ja arendada Maailmakooli tööd.
Edasi
 
Mis oli filmi pealkiri? *

 
Millal näitasid {{answer_70427818}}? *

 
Kus näitasid? *

{{answer_70427473}} näitasid Mondo filmi. Millises kohas see oli? koolis? raamatukogus? kinosaalis?Sisesta linn ja asutus.
 
Kui palju inimesi oli {{answer_70427473}}   filmilinastusel? *

 
Kas linastusele järgnes arutelu eksperdiga? *

Ekspert on inimene, kes on filmiga seotud teemavaldkonnast teadlik. Ta osaleb arutelus ja annab  filmi vaatamisele teistsuguse perspektiivi.
     
 
Kui Sa vastasid eelnevale küsimusele JAH, siis kes oli eksperdiks?

 
Siin võid soovi korral jagada Mondoga  mõningad põnevamad mõtted, väljaütlemised, arvamused, mis tulid filmile järgnenud arutelust.

 
Tühi koht kommenteerimiseks

Siin võid avaldada oma mõtteid filmikogust, filmide telimise protsessist, kvaliteedist või milliseid filme soovid rohkem (või vähem) näha Mondo Maailmakooli filmivaramus.
 
Mondo Maailmakooli inimesed tänavad Sind, et oled kasutanud meie ressursse ja andnud ka tagasisidet, et aidata muuta maailma!

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform